Magistermärken

Magistermärken

MAGISTERMÄRKEN

Magistermärken från Svenska Simförbundet. Det finns sex nivåer på magistermärket. Enklaste magistermärket är järnmagistern. Sedan följer det vidare med silvermagistern. Magistermärkerna skall tas i tur och och ordning. Max ett magistermärke per år.

Produkter